Реформа державного управління

Реформа державного управління

Геннадій Зубко

Іван Хілобок
e-mail: parreforms.in.ua

Короткий опис реформи

Метою державного управління повинно стати забезпечення добробуту, здоров’я та безпеки громадян України. Державна служба має служити інтересам усіх громадян. Відповідно до цього, необхідно комплексно та узгоджено змінювати структури, процеси та кадри в системі державного управління України. Необхідно розбудовувати демократичну модель ефективного публічного адміністрування на наступних засадах:

 • децентралізації влади та ефективне самоврядування
 • запобігання та боротьба з корупцією
 • ефективна та результативна система державної адміністрації

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
Реформа публічного адміністрування.

Реформа публічної служби:

Прийняття нової редакції Закону «Про державну службу», що передбачатиме:

 • Інституційно посилити систему управління державною службою;
 • Прийняти нову редакцію Закону про службу в органах місцевого самоврядування, побудованої на європейських принципах публічної служби;
 • Провести функціональний аналіз і організаційну реструктуризацію (оптимізацію) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців, оптимізацію витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Реформа КМУ, інших державних органів:

Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та інших законодавчих актів щодо:

 • закріплення загальних принципів процесу прийняття рішень КМУ, у тому числі з метою посилення відповідальності профільного міністра;
 • запровадження посади Державного секретаря КМУ;
 • запровадження колегіальності та прозорості діяльності КМУ.

Внести зміни до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших законодавчих актів щодо:

 • запровадження інституту Державних секретарів міністерств;
 • скорочення політичних посад заступників міністра;
 • укрупнення департаментів міністерств із посиленням відповідальності та збільшенням повноважень їх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання.
Програма діяльності КМУ
Нова політика державного управління:
 • Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави;
 • Децентралізація та регіональний розвиток;
 • Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати;
 • Оновлення державних кадрів:
  • Забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади»;
  • Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону «Про державну службу»;
  • Конкурсний відбір на новій основі;
  • Запровадження персональної відповідальності державних службовців.
 • Запровадження електронного урядування.

Система показників

Показники реформи державного управління: pdf

Реформа у ключових документах

Оптимальна система державного управління ефективно забезпечує потреби громадян та реалізує цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики
Професійні державні службовці орієнтовані на захист суспільного інтересу та досягнення цілей уряду
Державні службовці мають високий професійний рівень, орієнтовані на досягнення результатів та є політично незалежними
Державні службовці мають справедливу, прозору і адекватну винагороду, яка забезпечує належну мотивацію
Сучасні інструменти управління людськими ресурсами впроваджені та ефективно працюють в державних органах
Раціональна система державних органів ефективно розробляє та реалізує державну політику
Державні органи забезпечують підзвітність, відповідальність і прозорість у своїй діяльності
Кожен державний орган має чітку сферу відповідальності та необхідні функції з оптимальною організаційною структурою
Державні органи прозоро та ефективно використовують державні фінансові ресурси для досягнення стратегічних цілей
Державні органи ефективно виконують всі процедури для послідовного і компетентного формування державної політики, узгодженої зі стратегічним плануванням
Громадяни отримують якісні публічні послуги
Публічні послуги є доступними для всіх громадян
Громадяни отримують високоякісні та зручні послуги, орієнтовані на задоволення їх потреб
Державна політика спрямована на зниження адміністративного тиску та справедливе та своєчасне вирішення адміністративних справ. Громадяни задоволені рівнем адміністративного навантаження.
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
19
25.05.2016
Опрацювати питання щодо встановлення нормативно-правовими актами граничних строків проведення ліквідаційних процедур стосовно ліквідації державних органів.
24.06.2016
Міністр юстиції України П.Д.Петренко; Міністр Кабінету Міністрів України О.С.Саєнко; Голова Національного агентства України з питань державної служби К.О.Ващенко

Мінюст надав інформацію про опрацювання вказаного питання та ухвалення НПА (лист від 23.06.16 № 21913/1030-0-3-16/7. Надіслано Міністру юстиції П.Петренку лист від 12.07.2016 № 2016/-07/79 щодо доцільності запровадження конкретних строків ліквідації. Мінюст листом від 28.07.16 № 26262/1177-0-3-16/7 повідомив про достатність законодавчого врегулювання порушеного питання.

19
25.05.2016
Рекомендувати НАБУ проаналізувати наявність фактів необґрунтованого затягування здійснення ліквідаційних процедур під час ліквідації центральних органів виконавчої влади, стан додержання законодавства під час здійснення операцій з майном, що перебувало в оперативному управлінні таких органів, та вжити відповідно до законодавства необхідних заходів реагування.
24.06.2016
Директор Національного антикорупційного бюро України А.С.Ситник

Лист НАБУ від 29.06.16 №01-001/20909. Поінформовано про вжиття заходів з реалізації ухваленого рішення НРР.

11
18.09.2015
Затвердити Стратегію реформування державного управління
01.04.2016
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Направлено лист в КМУ щодо необхідності інформування про статус виконання цього пункту (15.06.2016 № 2016-06/60). Стратегію затверджено розпорядженням КМУ від 24.06.16 № 474-р

11
18.09.2015
Сприяти розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування поправок до проекту Закону України «Про державну службу» та поданню його на розгляд у 2-му читанні у Верховній раді України
31.12.2015
Верховна Рада України

Закон прийнято. Вступає в силу з 01.05.2016

11
18.09.2015
Підтримати пропозицію громадських організацій щодо проведення структурно-функціонального аналізу системи центральних органів виконавчої влади та розробки законопроекту «Про внесення змін до законів України, що визначають повноваження та відповідальність ЦОВВ»
31.12.2015
Валерій Пекар

В.Пекарем 30.06.2016 року надіслано пакет документів, розроблений на виконання рішення Національної ради реформ від 18.09.2015: 1. Методологія, погоджена з НАДС 2. Проект закону України 3. Порівняльна таблиця до проекту закону України 4. Пояснювальна записка до проекту закону України 5. Проект постанови Кабінету міністрів України 6. Проект указу Президента України 7. Доповідна записка до проекту указу Президента України

9
23.07.2015
Підготувати пропозиції щодо спрощення процедур скорочення та прийняття на державну службу
01.09.2015
Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Нацагентство держслужби

Завдання вважається виконаним, адже ухвалено новий ЗУ про держслужбу.

9
23.07.2015
Затвердити рішенням КМУ Стратегію реформування державного управління України на 2015-2020 та план її впровадження. Погодити основні умови отримання та використання фінансової допомоги ЄС на впровадження реформи державного управління.
01.09.2015
Секретаріат Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Національне агентство з питань державної служби

Стратегія реформування державного управління розробляється. Перекривається завданням від 18.09.2015

9
23.07.2015
Розглянути поправки до законопроекту Про державну службу у профільному комітеті ВРУ. Підготувати Законопроект до голосування у другому читанні. Створити міжфракційну групу для опрацювання законопроекту Про державну службу.
01.09.2015
Лідери фракцій коаліції, Верховна Рада України

Комітет розглянув усі техніко-юридичні правки та прийняв рішення (30.11.15) рекомендувати проект Закону "Про державну службу" (№2490) до розгляду у 2-му читанні

7
03.06.2015
Узгодити та подати до КМУ концепцію реформування державного управління
27.06.2015
Мінюст України, Нацагентство України з питань держслужби, Секретаріат КМУ

Стратегія реформування державного управління розробляється.

6
15.05.2015
Підготувати та надіслати лист-звернення за підписом Прем’єр-міністра України до Європейського комісара з питань розширення стосовно можливості надання Україні фінансової допомоги Європейського Союзу для реформування державного управління.
27.05.2015
Секретаріат Кабінету Міністрів України

6
15.05.2015
Підготувати проект Стратегії реформування державного управління на період 2015-2020 років
27.05.2015
Національне агентство України з питань державної служби, Секретаріат Кабінету Міністрів України

Стратегія реформування державного управління розробляється. Перекривається завданням, поставлене на пізнішому засіданні

5
16.04.2015
Розробити детальну пропозицію тимчасового механізму доплати на державній службі та організації Фонду фінансування державної служби на період до завершення повноцінної реформи державної служби та погодити ключові питання
15.05.2015
Лідери фракцій Коаліції Верховна Рада України, Мінфін, НАДС

Завдання реалізується в рамках завдань по стратегії державного управління.

3
04.03.2015
Розгляд на Урядовому комітеті та внесення до ВРУ проекту закону “Про державну службу”
19.03.2015
Кабінет Міністрів України

23.03.15 Схвалено проекти нових редакцій законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». 25.03.2015 зазначені проекти затверджені на засіданні КМУ. 30.03.2015 від КМУ внесено до ВРУ проект Закону про державну службу №2490.

1
24.12.2014
Створити робочі групи із залученням представників усіх профільних органів влади, бізнесу та громадськості з метою розробки перехідних положень в частині фінансового забезпечення реалізації нового ЗУ “Про державну службу”.
НАДС (Ващенко)

Пропозиції від НАДС щодо складу робочої групи надані Виконавчому комітету. Пропонується в робочому порядку погодити з керівниками профільних Міністерств склад робочої групи – до 10 лютого 2015 та провести перше установче засідання робочої групи – до 20 лютого 2015.

1
24.12.2014
Розпочати роботу над проведенням функціонального аналізу центральних органів виконавчої влади з метою подальшого їх реформування.
НАДС (Ващенко)

За дорученням Прем’єр-міністра України утворена робоча група з проведення аналізу функцій, повноважень, структури та чисельності працівників центральних органів виконавчої влади. Групу очолює Міністр КМУ Онищенко Г.В.

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Метою реформи державного управління є побудова прозорої системи державного управління, створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності.
-
3.5
Створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.
-
3.5
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Реформа публічного адміністрування.
31.12.2015
A.VII.2
Реформа публічної служби.
-
A.VII.2.1
Прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу», що передбачатиме деполітизацію та професіоналізацію державної служби введення нової прозорої класифікації посад державної служби, розвиток вищого корпусу державної служби запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій) перетворення підрозділів по роботі з кадрами в державних органах на HR-служби, які функціонально будуть координуватися державним органом з питань державної служби з такими функціями реалізація кадрової політики, ведення статистики і HR- аналітики, ведення профілів державних службовців, участь в організації конкурсів на заміщення вакантних посад, оцінюванні державних службовців, проведення оцінки потреб у навчанні та формування відповідного замовлення впровадження ефективних інструментів оцінювання державних службовців з урахуванням досягнення відповідних цільових показників запровадження програм розвитку персоналу, планування кар’єри та розвитку талантів, створення кадрового резерву, побудова ефективної системи професійного навчання державних службовців, у тому числі через залучення приватних надавачів послуг, впровадження інноваційних технологій, розширення повноважень та посилення відповідальності державних секретарів міністерств, керівників державних органів за якість таких послуг уніфікацію розмірів заробітних плат державних службовців відповідно до категорій і залежно від рівня відповідальності, складності роботи та компетенцій, що вимагаються. Всі додаткові виплати здійснювати виключно на основі оцінки виконання.
31.12.2015
A.VII.2.1.1
Інституційне посилення системи управління державною службою.
31.03.2015
A.VII.2.1.2
Прийняття нової редакції Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», що ґрунтується на європейських принципах публічної служби.
31.03.2015
A.VII.2.1.3
Здійснення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців, оптимізації витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
31.03.2015
A.VII.2.1.4
Реформа Кабінету Міністрів України, системи інших державних органів.
-
A.VII.2.2
Внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та інших законодавчих актів України щодо закріплення загальних принципів процесу прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, у тому числі з метою посилення відповідальності профільного міністра запровадження посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України запровадження колегіальності та прозорості діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема, шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень Кабінету Міністрів України та підвищення ефективності роботи урядових комітетів.
31.03.2015
A.VII.2.2.1
Внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту державних секретарів міністерств скорочення політичних посад заступників міністра укрупнення департаментів міністерств з посиленням відповідальності та розширенням повноважень їх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання надання міністру виключних повноважень щодо внесення Кабінету Міністрів України пропозицій про призначення своїх заступників та керівників центральних органів виконавчої влади, що ним координуються, посилення його політичної відповідальності за реалізацію державної політики у відповідній сфері надання керівнику центрального органу виконавчої влади повноважень з призначення своїх заступників.
31.03.2015
A.VII.2.2.2
Запровадження системи аналізу, прогнозування та стратегічного планування державної політики.
31.03.2015
A.VII.2.2.3
Прийняття закону, що врегулює процедуру притягнення Президента України до відповідальності в порядку імпічменту.
-
A.VII.2.3
Електронне врядування.
-
A.VII.2.5
Розроблення та затвердження Державної концепції електронного врядування України.
31.12.2015
A.VII.2.5.1
Прийняття пакета законів, що унормують порядок і послідовність створення систем електронного врядування на всіх рівнях органів державної влади.
31.12.2015
A.VII.2.5.2
Реформування системи електронного цифрового підпису з метою забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам застосування електронного цифрового підпису в державах ЄС.
31.12.2015
A.VII.2.5.3
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Нова політика державного управління.
-
2
Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави.
-
2
Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
31.12.2016
2
Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680.
30.06.2015
2
Приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами.
31.12.2016
2
Сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
31.03.2015
2
Сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".
31.03.2015
2
Реалізація прийнятих у 2014 році Законів України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про стандартизацію".
-
2
Прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР.
31.12.2015
2
Створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів).
31.12.2015
2
Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати.
31.12.2016
2
Оновлення державних кадрів.
-
2
Забезпечення виконання Закону України "Про очищення влади".
31.12.2015
2
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державну службу".
31.03.2015
2
Конкурсний відбір на новій основі.
31.12.2014
2
Запровадження персональної відповідальності державних службовців.
31.12.2014
2
Запровадження електронного урядування.
31.12.2016
2
Запровадження надання електронних безконтактних послуг.
31.12.2016
2
Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина.
31.12.2016
2
Відмова від паперового документообігу.
31.12.2016
2
Розроблення та сприяння прийняттю закону про єдину систему електронної взаємодії.
31.12.2015
2
Розроблення та сприяння прийняттю закону про відкриті дані.
31.12.2015
2
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Розмір та ефективність уряду. Ми продовжимо докладати зусиль для забезпечення більш раціональної кількості працюючих, що отримують заробітну плату з бюджету, маючи на меті зменшення фонду заробітної плати в середньостроковій перспективі до близько 9 відсотків від ВВП.
-
II.C.24.b.
В цьому зв’язку, ми переглянемо структуру заробітної плати для забезпечення конкурентного рівня оплати праці, особливо для керівної ланки центральних органів державного управління.
-
II.C.24.b.
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Розпочати комплексне реформування системи державного управління та, зокрема, державної служби й служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів державного управління, в тому числі шляхом доопрацювання та прийняття проекту закону про реформу державної служби.
-
ІІІ.1
Тісна співпраця в приведенні нормативно-правової бази щодо державної служби в Україні у відповідність з Європейськими принципами публічної адміністрації та посиленні спроможності державного управління в Україні на основі оцінювання SIGMA, включаючи ефективне управління державними фінансами, ефективну боротьбу з корупцією та реформування державної служби.
-
ІІІ.2.1.i

Геннадій Зубко

Ващенко Костянтин Олександрович

голова Національного агентства України з питань державної служби

Іван Хілобок

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРБогатчук ДаринаЮрист ЮФ «Василь Кісіль та Партнери» (за згодою)
Член ЦКРБродський Денис ВолодимировичЕксперт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» (за згодою)
Член ЦКРВласенко Сергій ВолодимировичНародний депутат України, Голова комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)
Член ЦКРВласова Ганна МиколаївнаДиректор Школи HRM, партнер інституту стратегій INSPIRA (за згодою)
Член ЦКРЗаболотний Андрій ВолодимировичДиректор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби
Член ЦКРКаменчук ОлександрЗаступник начальника управління реформування системи адміністративних послуг Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)
Член ЦКРКНЯЗЕВИЧ Руслан ПетровичНародний депутат України, Голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)
Член ЦКРКоліушко Ігор БорисовичГолова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)
Член ЦКРКубарь ОлександрЕксперт проекту Німецького агентства міжнародного співробітництва (за згодою)
Член ЦКРКупрій Володимир ОлександровичДоцент кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, Виконавчий директор Благодійного фонду «Творчий центр ТЦК» (за згодою)
Член ЦКРМаксимець Андрій РомановичКоординатор групи «Новий Суспільний Договір» громадянської платформи «Нова країна» (за згодою)
Член ЦКРНаталуха ДмитроДиректор ГО «Україна 2020», юрист, адвокаційний експерт «Права на захист» УВКБ ООН, Магістр філософії з міжнародної політики університету Кембридж (за згодою)
Член ЦКРНегода В’ячеслав АндроновичЗаступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівник апарату (за згодою)
Член ЦКРПопов Ігор ВолодимировичНародний депутат України, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (за згодою)
Член ЦКРПронченко АндрійДиректор, PwC (за згодою)
Член ЦКРСкладанова Світлана ЮріївнаЗавідувач сектору Управління Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України (Сектор з питань організації управління в системі центральних органів виконавчої влади) (за згодою)
Член ЦКРСорока Сергій ВікторовичКоординатор проектної групи «Реформа державної служби в Україні» громадянської платформи «Нова країна» (за згодою)
Член ЦКРТкаленко Іван ІвановичДиректор Департаменту регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
Член ЦКРТимощук Віктор ПавловичНауковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, заступник Голови правління Центру політико-правових реформ (за згодою)
Член ЦКРФедотюк Тамара ІванівнаЕксперт з HR (за згодою)
Член ЦКРШкрум Альона ІванівнаНародний депутат України, Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (за згодою)
Член ЦКРКондрачук ВолодимирEU Delegation to Ukraine, Sector Manager on public administration reform (за згодою)
Член ЦКРОзимок ІринаHead of the Representation in Ukraine ADETEF / France (за згодою)
Член ЦКРAlexandru AlbuEU Delegation to Ukraine, Head of Section Governance (за згодою)
Член ЦКРBaiba PetersoneExpert on public administration reform and civil service, EU-funded project "EU advisory support to Ukraine in reforming civil service and administrative legal framework" (за згодою)
Член ЦКРIvo RollisExpert on policy making, EU-funded project " Needs assessment for the Institutional Reform Plan in the area of implementation of the future EU-Ukraine Association Agreement" (за згодою)
Член ЦКРMarek HelmСurrently Director general of the Estonian Tax and Customs Board and formerly Head of PAR in the Estonian Administration (за згодою)
Член ЦКРMarie BohataFormer deputy Director General of the European Commission (за згодою)
Член ЦКРKeit KasemetsHead of the SIGMA mission (за згодою)
Член ЦКРDonald BowserGovernance Advisor, Project EDGE / Canada (за згодою)

Положення про ЦКР

1. Положення ЦКР

2. Наказ про створення ЦКР

3. Склад ЦКР РДУ