Реформа правоохоронної системи

Реформа правоохоронної системи

Арсен Аваков

e-mail: policereforms.in.ua

Короткий опис реформи

Метою державної політики в правоохоронній сфері має стати коригування завдань та функцій правоохоронних органів, запровадження нових принципів проходження служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

Слід провести функціональні та організаційні перетворення у системі Міністерства внутрішніх справ України. Необхідно чітко розподілити функції із формування політики, що має здійснюватися Міністерством, та реалізації політики, що має здійснюватися окремим центральним органом виконавчої влади у системі Міністерства внутрішніх справ України - Національною поліцією. Політичне управління та професійне керівництво у сфері правопорядку мають бути чітко розмежовані, як це передбачено Європейським кодексом поліцейської етики.

Необхідно забезпечити прозору систему конкурсного добору осіб на посади, створити нову систему атестації персоналу органів правопорядку, змінити підходи до підготовки працівників цих органів, що забезпечить зміну їх ставлення до виконання службових обов'язків – надання послуг із забезпечення безпеки кожної особи, її прав, суспільних та державних інтересів.

Потрібно зробити систему забезпечення правопорядку максимально прозорою та дружньою для суспільства. Важливим у цій сфері є здійснення децентралізації та впровадження дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядку. Пріоритетним у роботі таких органів має бути принцип законності - система віддання та виконання наказів повинна стати такою, щоб працівник поліції керувався законом, а не злочинним наказом керівника.

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода

Реформа системи органів правопорядку:

 1. Реформування системи кримінальної юстиції стосовно діяльності органів правопорядку
  • утворення інституту детективів, які поєднають функції слідчих та оперативних працівників;
  • розмежування оперативно-розшукової діяльності поза рамками кримінальних проваджень та у рамках кримінальних проваджень – гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.
 2. Формування нової системи МВС у складі:
  1. Міністерство внутрішніх справ – цивільний орган, що забезпечує формування державної політики у сферах протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, комплексного управління державним кордоном, протидії нелегальній міграції, цивільного захисту, пожежної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям
  2. Національна поліція – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку.

   Для ефективного функціонування Національної поліції необхідно:

   • усунення дублювання повноважень (ліквідація чи оптимізація підрозділів), визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції
   • створення нової системи атестації поліцейських з урахуванням міжнародного досвіду, проведення повної переатестації поліцейських за новими критеріями
   • запровадження прозорої системи конкурсного добору на посади, встановлення чітких підстав та порядку звільнення
   • перехід до нової системи підготовки поліцейських:
   • впровадження ідентифікаційних жетонів для всіх працівників поліції
   • створення автоматизованої системи реєстрації затриманих осіб
  3. Державна прикордонна служба – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері комплексного управління державним кордоном.
  4. Державна міграційна служба – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії нелегальній міграції.
  5. Державна служба з надзвичайних ситуацій – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки та захисту від надзвичайних ситуацій.
  6. Національна гвардія – військове формування у системі МВС із функціями забезпечення правопорядку.
 3. Утворення Державного бюро розслідувань – органу, що реалізує державну політику у сфері протидії корупції, організованій злочинності, з правом досудового розслідування злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку. До Державного бюро розслідувань переходять слідчі функції органів прокуратури і частково Служби безпеки України.
 4. Утворення муніципальної поліції

Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:

 • Реформа системи національної безпеки та оборони (оптимізація Національної гвардії України)
 • Децентралізація та реформа публічної адміністрації (адміністративні послуги та адміністративні процедури)
Програма діяльності КМУ

Нова правоохоронна політика

 • Реформування Міністерства внутрішніх справ України:
  • розроблення і схвалення Концепції першочергових заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх справ України;
  • розроблення та сприяння прийняттю закону про Національну поліцію.
 • Створення Державного бюро розслідувань

Реформа у ключових документах

 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
13
19.10.2015
Розробити План дій щодо реформування системи правоохоронних органів
06.11.2015
Рада національної безпеки і оборони України

5
16.04.2015
Доопрацювати та узгодити пропозиції про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» та вийти з єдиним законопроектом
21.04.2015
лідери фракцій Коаліції Верховна Рада України

5
16.04.2015
Провести нараду щодо узгодження пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про Прокуратуру» за участі лідерів фракцій коаліції та представників Генеральної прокуратури 17 квітня о 12.00 у голови ВРУ
17.04.2015
лідери фракцій Коаліції Верховна Рада України, голова Верховна Рада України, заступник Генерального прокуратура України

2, друга частина
17.02.2015
Внести до Верховної ради України проектів Законів України «Про органи внутрішніх справ» та «Про національну поліцію».
28.02.2015
МВС (Аваков)

Проект Закону Про органи внутрішніх справ зареєстровано у ВР та включено до порядку денного. Урядовий законопроект Про національну поліцію зареєстровано у ВРУ 13.05.2015р.

2, друга частина
17.02.2015
Проведення засідання Ради національної безпеки та оборони щодо різкого зростання рівня злочинності.
16.02.2015
РНБО

Указом Президента України від 17.06.2015 №341/2015 введено в дію рішення РНБО від 06.05.2015 "Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні”

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Реформа правоохоронної системи.
-
3.4
Метою державної політики в цій сфері є коригування завдань та функцій правоохоронних органів, упровадження нових засад проходження служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.
-
3.4
Провести функціональні та організаційні перетворення у системі Міністерства внутрішніх справ України.
-
3.4
Чітко розподілити функції із формування політики, що має здійснюватися Міністерством, та реалізації політики, що має здійснюватися окремим центральним органом виконавчої влади у системі Міністерства внутрішніх справ України - Національною поліцією.
-
3.4
Політичне управління та професійне керівництво у сфері правопорядку мають бути чітко розмежовані, як це передбачено Європейським кодексом поліцейської етики.
-
3.4
Забезпечити прозору систему конкурсного добору осіб на посади, створити нову систему атестації персоналу органів правопорядку, змінити підходи до підготовки працівників цих органів, що повинно забезпечити зміну їх ставлення до виконання службових обов'язків у напрямі усвідомлення їх як надання оплачуваних державою послуг із забезпечення насамперед безпеки кожної особи, її особистих та майнових прав, суспільних та державних інтересів.
-
3.4
Зробити систему забезпечення правопорядку максимально прозорою та дружньою для суспільства.
-
3.4
Проведення ґрунтовної децентралізації та впровадження дієвих механізмів громадського контролю за органами правопорядку.
-
3.4
Пріоритетним у роботі таких органів має бути принцип законності - система віддання та виконання наказів повинна стати такою, щоб працівник поліції керувався законом і не виконував явно злочинні накази.
-
3.4
Пріоритетом в управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх розподілу та витрачання. Процес здійснення державних закупівель повинен стати максимально прозорим та ураховувати загальні принципи конкуренції. Корупційна складова під час здійснення державних закупівель має бути ліквідована.
-
3.5
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Реформування системи кримінальної юстиції (стосовно діяльності органів правопорядку).
-
A.V.1
Утворення інституту детективів, які поєднають функції слідчих та оперативних працівників.
31.03.2017
A.V.1.1
Розмежування оперативно-розшукової діяльності поза рамками кримінальних проваджень (контррозвідка Служби безпеки, розвідувальні органи, Управління державної охорони, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС) та у рамках кримінальних проваджень – гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.
30.06.2015
A.V.1.2
Формування нової системи МВС.
-
A.V.2
Міністерство внутрішніх справ – цивільний орган, що забезпечує формування державної політики у сферах протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, комплексного управління державним кордоном, протидії нелегальній міграції, цивільного захисту, пожежної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям. Забезпечення інституційної спроможності МВС щодо формування державної політики у зазначених сферах шляхом створення профільних департаментів.
-
A.V.2.1
Утворення Національної поліції – центрального органу виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, з такою структурою поліція громадської безпеки (єдина патрульна служба та служба дільничних інспекторів), кримінальна поліція (оперативно-слідчі органи), підрозділи поліції спеціального призначення (уніфіковані підрозділи швидкого реагування, вичерпний перелік функцій яких встановлюється законом), судова поліція.
-
A.V.2.2
Удосконалення функціональної структури поліції, спрямоване на розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень, визначення функцій та оптимальної чисельності Національної поліції ліквідація підрозділів транспортної міліції з передачею їх функцій територіальним органам Національної поліції ліквідація спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з покладенням їх функцій на підрозділи Державного бюро розслідувань ліквідація ветеринарної міліції, що дублює функції ветеринарних та фітосанітарних служб ліквідація ДАІ та передача функцій забезпечення безпеки дорожнього руху єдиній патрульній службі перегляд статусу міліції у справах дітей відповідно до вимог міжнародного права та демократичних стандартів ліквідація Державної служби охорони МВС.
-
A.V.2.2.1
Створення нової системи атестації поліцейських з урахуванням міжнародного досвіду. Проведення повної переатестації поліцейських за новими критеріями, оновлення особового складу поліції. Забезпечення прозорої системи конкурсного добору на керівні посади (до рівня особового складу) в системі органів правопорядку. Законодавче встановлення чітких підстав та порядку звільнення посадових осіб з керівних посад органів правопорядку.
-
A.V.2.2.2
Перехід до нової трирівневої системи підготовки поліцейських кількамісячна загальна базова підготовка для комплектування початкових посад (створення чотирьох поліцейських шкіл для базової підготовки, затвердження навчальних програм для них з урахуванням досвіду США, Грузії та інших країн) спеціалізована підготовка для комплектування посад середнього керівного складу та спеціалізованих посад кримінальної міліції на базі вищої освіти рівня бакалавр (скорочення відомчих ВНЗ, утворення єдиної Академії поліції для цих потреб) підготовка Академією поліції магістрів для комплектування посад вищого складу.
-
A.V.2.2.3
Запровадження механізму прозорого конкурсного відбору осіб при призначенні на посади поліцейських всіх рівнів (крім найнижчих посад, що комплектуються особами, які успішно пройшли базову підготовку для служби в поліції).
-
A.V.2.2.4
Впровадження ідентифікаційних жетонів для всіх працівників поліції, затвердження правил носіння ідентифікаційних жетонів на форменому одязі з метою можливості швидкої ідентифікації конкретної посадової особи поліції.
-
A.V.2.2.5
Створення автоматизованої системи реєстрації затриманих осіб та спеціальних терміналів доступу громадськості до цієї системи з метою можливості швидкого визначення місцезнаходження затриманої особи родичами або іншими зацікавленими особами через такі термінали.
-
A.V.2.2.6
Державна прикордонна служба – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері комплексного управління державним кордоном.
-
A.V.2.3
Державна міграційна служба – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері протидії нелегальній міграції. Державна політика у сфері громадянства і внутрішньої міграції належить до відання Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції.
-
A.V.2.4
Державна служба з надзвичайних ситуацій – центральний орган виконавчої влади в системі МВС, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки та захисту від надзвичайних ситуацій.
-
A.V.2.5
Національна гвардія – військове формування у системі МВС із функціями забезпечення правопорядку. Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та бойового досвіду, набутого у ході АТО (Програма розвитку Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та військової техніки).
31.03.2015
A.V.2.6
У подальшому – реформування Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби та утворення на їх базі єдиного органу – Державної служби міграційного контролю та прикордонної охорони.
-
A.V.2.7
Утворення Державного бюро розслідувань.
-
A.V.3
Утворення Державного бюро розслідувань – органу, що реалізує державну політику у сфері протидії корупції (окрім питань, що належать до відання Національного антикорупційного бюро), у сфері протидії організованій злочинності, з правом досудового розслідування злочинів у зазначених сферах, а також досудового розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку. До Державного бюро розслідувань переходять слідчі функції органів прокуратури і частково Служби безпеки України.
-
A.V.3.1
Встановити порядок призначення на посаду керівника Державного бюро розслідувань, аналогічний до порядку, передбаченого для призначення керівника Національного антикорупційного бюро.
-
A.V.3.2
Утворення муніципальної поліції.
-
A.V.4
Прийняття закону про муніципальну поліцію, що надасть право органам місцевого самоврядування утворювати за кошти місцевих бюджетів власні підрозділи правопорядку. Передача відповідних повноважень та функцій Поліції громадської безпеки органам муніципальної поліції з урахуванням принципу усунення дублювання повноважень.
-
A.V.4.1
Утворення Військової поліції.
-
A.V.5
Утворення на базі Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Військової поліції, визначення пріоритетними напрямами її діяльності запобігання і виявлення кримінальних правопорушень, надання їй права здійснювати досудове розслідування в умовах воєнного стану – всіх кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, а також всіх злочинів, вчинених військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дій.
-
A.V.5.1
Військова поліція повинна мати статус військового формування із функціями забезпечення правопорядку та підпорядковуватися Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України.
-
A.V.5.2
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Нова правоохоронна політика.
-
3
Реформування Міністерства внутрішніх справ України.
31.12.2015
3
Розроблення проекту і схвалення Концепції першочергових заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх справ України реалізація принципу "Служити і захищати" замість "Карати та кришувати".
-
3
Розроблення та сприяння прийняттю закону про національну поліцію.
-
3
Створення Державного бюро розслідувань.
-
3
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Розвиток та здійснення реформування сектору цивільної безпеки на базі принципів верховенства права, демократичного врядування, прозорості та поваги до прав людини за допомогою та у повній взаємодії з Консультативною Місією ЄС щодо України (EUAM), зокрема, шляхом розвитку доступної, підзвітної, ефективної, прозорої та професійної міліції, впроваджуючи правозахисний підхід до роботи міліції та використовуючи підхід, який передбачає організацію діяльності міліції на основі даних розвідки, та боротьби зі злочинністю, включаючи кіберзлочинність.
-
ІІІ.2.1.ii
Зміцнення міжнародного оперативного співробітництва у правоохоронінй сфері, зокрема через створення спільних двосторонніх або багатосторонніх груп для забезпечення розслідувань, а також зміцнення транскордонного співробітництва шляхом проведення спільних операцій.
-
ІІІ.3.5.i

Арсен Аваков

Ека ЗГУЛАДЗЕ

Заступник Міністра внутрішніх справ України

Марина Цапок

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРАвакян Т.А.заступник Міністра з питань європейської інтеграції
Член ЦКРЧеботар С.І.заступник Міністра – керівник апарату
Член ЦКРЯровий С.А.заступник Міністра, генерал-полковник
Член ЦКРСакал В.М.заступник Міністра – начальник ГСУ генерал-майор міліції
Член ЦКРВеличкович М.Р.заступник Міністра
Член ЦКРВербенський М.Г.начальник Головного штабу
Член ЦКРПаскал В.Ф.начальник ДКР генерал-лейтенант міліції
Член ЦКРРуденко О.О.начальник ГУБОЗ генерал-майор міліції
Член ЦКРБудник С.І.перший заступник начальника ДДАІ генерал-майор міліції
Член ЦКРМихеєнко М.М.заступник директора департаменту Адміністрації Держприкордонслужби України генерал-майор юстиції
Член ЦКРНазаренко А.М.начальник ДДСО генерал-майор міліції
Член ЦКРСливенко В.Р.перший заступник начальника ДДСБЕЗ полковник міліції
Член ЦКРРедька С.Д.перший заступник начальника ДКР полковник міліції
Член ЦКРПененко О.О.заступник начальника ДЮЗ підполковник міліції
Член ЦКРЗапорожцев А.В.заступник начальника ДГБ полковник міліції
Член ЦКРКрюков О.О.начальник управління ГСУ полковник міліції
Член ЦКРСтукаленко О.П.начальник відділу ДМЗ полковник міліції
Член ЦКРСокірко В.П.т.в.о. начальника УТМ полковник міліції
Член ЦКРЖурба М.О.заступник начальника Головного штабу
Член ЦКРСемко В.І.начальник відділу ДЗДМСАП
Член ЦКРСвірін М.О.начальник лабораторії ДНДІ
Член ЦКРМельник М.В.головний спеціаліст Головного штабу
Член ЦКРНаумов В.В.перший заступник начальника ДІАЗ
Член ЦКРГубський С.В.заступник начальника управління ДМС України
Член ЦКРЧерніков С.В.начальник управління ДКЗ
Член ЦКРМихайлов Ю.М.помічник голови ДСНС України
Член ЦКРЗахаров Є.Є.голова Експертної ради з питань захисту прав людини в системі органів внутрішніх справ та реформування відомства (за згодою);
Член ЦКРМартиненко О.А.заступник голови Експертної ради з питань захисту прав людини в системі органів внутрішніх справ та реформування відомства (за згодою);
Член ЦКРРуденко Т.Є.менеджер проектів представництва ОБСЄ в Україні (за згодою);
Член ЦКРМішель Жерберголовний експерт Проекту ЄС підтримки реформ у сфері юстиції в Україні (за згодою);
Член ЦКРЖаронкіна Іринаспеціаліст з правових питань Проекту ЄС підтримки реформ у сфері юстиції в Україні (за згодою);
Член ЦКРЛеухіна Анастасіярадник з впровадження проектів „ENGILITY” Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) (за згодою).

Положення про ЦКР

1. ЦКР реформування органів внутрішніх справ України