Реформа системи національної безпеки та оборони

Реформа системи національної безпеки та оборони

Олександр Турчинов

Арчіл Цинцадзе
e-mail: defensereforms.in.ua

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
Реформа системи національної безпеки та оборони:
 • Реформування системи забезпечення національної безпеки і оборони:
  • Розробка та прийняти нових редакцій Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці довкола України;
  • Відновлення політичного курсу на інтеграцію до Євроатлантичного безпекового простору та набуття членства в організації Півнично-атлантичного договору, відновлення державного суверенітету України над територією АР Крим;
  • Запровадження в державі системи стратегічного планування та прогнозування з метою запобігання загрозам національній безпеці та визначення порядку дій у кризових ситуаціях;
  • Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України.
 • Реформування Збройних сил України:
  • Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та набутого бойового досвіду під час АТО;
  • Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил , оптимізація системи управління військами;
  • Поступовий перехід до стандартів НАТО (STANAG).
 • Реформування оборонно-промислового комплексу;
 • Оптимізація Національної гвардії України;
 • Оптимізація Служби безпеки України;
 • Статус тимчасово окупованих та тимчасово непідконтрольних територій.
Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ: 
 • Реформа системи органів правопорядку;
 • Реформа сільського господарства;
 • Соціально-гуманітарна реформа;
Програма діяльності КМУ
Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України та відновлення національного суверенітету на всій території держави:
 • Прийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року;
 • До 5 відсотків валового внутрішнього продукту - витрати на оборону та правоохоронну діяльність;
 • Розвиток оборонно-промислового комплексу, освоєння у кооперації з провідними світовими виробниками виробництва озброєнь, військової та спеціальної техніки, що сумісна із стандартами НАТО;
 • Відмова від позаблокового статусу, сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
 • Впровадження стандартів НАТО у Збройних Силах України;
 • Реалізація проекту "Європейський вал": будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською Федерацією;
 • Досягнення критеріїв для запровадження безвізового режиму з ЄС, зокрема видача громадянам біометричних паспортів, що відповідають вимогам ЄС;
 • Соціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції;
 • Захист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації;
 • Розроблення та реалізація концепції інформаційної безпеки України;
 • Створення суспільного мовлення.

Більше...

 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Реформа системи національної безпеки та оборони.
-
3.1
Головна мета - підвищення обороноздатності держави, реформування Збройних Сил України та інших військових формувань України відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-промислового комплексу для максимального задоволення потреб армії.
-
3.1
Також слід зосередити увагу на.
-
3.1
Формуванні нових органів управління у сфері забезпечення національної безпеки.
-
3.1
Зробити акцент на системі управління, контролю, комунікацій, комп'ютерної підтримки, розвідки та інформаційного забезпечення, а також логістики в усьому секторі безпеки.
-
3.1
У Збройних Силах України пріоритет має бути наданий повному оновленню структури, починаючи від органів управління і закінчуючи штатними розписами частин та підрозділів.
-
3.1
Оптимізації всіх систем та норм забезпечення.
-
3.1
Впровадженню нових зразків озброєння та військової техніки.
-
3.1
Перегляду тактики і стратегії з урахуванням вимог сучасності.
-
3.1
Має бути повністю переглянута система розвідки - від розвідувальних комплектів частин до розвідувальних органів Міністерства оборони України.
-
3.1
Серед головних заходів реалізації реформи системи національної безпеки та оборони мають бути.
-
3.1
Функціональна оптимізація (скорочення дублюючих і зайвих структур), централізація закупівель.
-
3.1
Оптимізація системи логістичного забезпечення.
-
3.1
Оновлення доктринальних та концептуальних підходів до забезпечення національної безпеки.
-
3.1
Створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони України.
-
3.1
Залучення іноземних інвестицій та формування ефективної моделі державно-приватного партнерства.
-
3.1
Запровадження кластерного принципу ротації кадрів.
-
3.1
Перегляд кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна переатестація кадрів, водночас вирішальними мають бути не тільки професійні, а й особистісні якості людини.
-
3.1
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ.
-
A.I
Реформування системи забезпечення національної безпеки і оборони.
-
A.I.1
Розроблення та прийняття нових редакцій Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці довкола України. Серед іншого, визначити у Воєнній доктрині поняття «вірогідний противник» та чітко окреслити критерії визнання певної держави (групи держав) вірогідним противником. Розроблення та внесення змін до законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про основи національної безпеки України», серед іншого передбачивши скасування позаблокового статусу України, відновлення політичного курсу на інтеграцію до Євроатлантичного безпекового простору та набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору, а також як одну зі стратегічних цілей зовнішньої та внутрішньої політики – відновлення державного суверенітету України над територією Автономної Республіки Крим.
31.12.2014
A.I.1.1
Запровадження в державі системи стратегічного планування та прогнозування з метою запобігання загрозам національній безпеці та визначення порядку дій у кризових ситуаціях, яка об’єднає в єдиний комплекс заходи політичного, воєнного, економічного, інформаційного та іншого характеру. Покласти функції координації роботи такої системи на Апарат РНБО України, уточнивши його функції, структуру та завдання, та внести необхідні зміни до нормативної бази.
31.03.2015
A.I.1.2
Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей збройної агресії в сучасних умовах (системи мобілізації Збройних Сил та інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки). Внести необхідні зміни до законів України «Про оборону України» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», переглянути всі стратегічні мобілізаційні плани.
30.09.2015
A.I.1.3
Створення взаємоузгодженої державної системи інформаційної безпеки та розроблення і прийняття Концепції інформаційної безпеки.
30.09.2015
A.I.1.4
Оптимізація структури розвідувальних органів України, зокрема з урахуванням Національної розвідувальної програми. Підвищення їхніх оперативних можливостей, серед іншого, шляхом оснащення сучасними засобами розвідки та оперативної техніки.
30.06.2015
A.I.1.5
Розроблення та внесення змін до Закону України «Про очищення влади» з метою встановлення окремого механізму проведення заходів з очищення влади в розвідувальних органах, що забезпечить дотримання вимог Закону України «Про розвідувальні органи України» та мінімізує можливі загрози національній безпеці, що можуть виникнути при здійсненні таких заходів.
31.03.2015
A.I.1.6
Встановлення мінімального рівня видатків на оборону в розмірі не менше 3% обсягу ВВП.
-
A.I.1.7
Реформування Збройних Сил України.
-
A.I.2
Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та бойового досвіду, набутого у ході АТО (Програма розвитку Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та військової техніки).
31.03.2015
A.I.2.1
Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням критерію швидкості реагування на загрози та готовності до виконання завдань, оптимізація системи управління військами з урахуванням цих змін.
30.09.2015
A.I.2.2
Затвердження нового військово-адміністративного поділу України. Відновлення військової інфраструктури, перегляд розташування місць постійної дислокації з’єднань та частин Збройних Сил (затвердження нового Плану дислокації Збройних Сил), зокрема, з метою постійної військової присутності на сході України. Формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, з фондом службового житла та соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців та членів їхніх сімей.
31.12.2015
A.I.2.3
Удосконалення системи мобілізації шляхом створення необхідної кількості військових комісаріатів, забезпечення належної чисельності їх працівників, а також створення на базі Єдиного державного реєстру як його складової з відповідним ступенем захищеності Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних осіб, ведення якого доручити Головному управлінню оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України.
31.03.2016
A.I.2.4
Поступовий перехід до стандартів НАТО (STANAG).
01.01.2020
A.I.2.5
Оптимізація та відповідне скорочення структури Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України з метою уникнення дублювання функцій (приведення структури Генерального штабу Збройних Сил України у відповідність із стандартами НАТО).
30.06.2015
A.I.2.6
Виведення з підпорядкування Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та включення її до складу Збройних Сил України.
31.03.2015
A.I.2.7
Збільшення грошового утримання військовослужбовців шляхом підвищення посадових окладів та окладів за військовим званням. Підвищення престижності військової професії та мотивації до проходження військової служби ).
31.03.2015
A.I.2.8
Внесення змін до законодавства з метою запровадження механізму призначення військових комендантів територій, щойно звільнених з-під контролю ворожих збройних формувань, у ситуації, коли в державі не введено правовий режим воєнного стану, але на її території ведуться бойові дії.
31.03.2015
A.I.2.9
Реформування та оптимізація системи військової освіти з урахуванням кращих практик держав – членів НАТО, у тому числі реформування системи освіти, що надається на кафедрах військової підготовки вищих навчальних закладів.
31.12.2015
A.I.2.10
Оптимізація розвідки Збройних Сил України.
31.12.2015
A.I.2.11
На рівні оперативних командувань – формування комплектів оперативно- агентурної розвідки формування комплектів мобільної радіоелектронної розвідки створення в органах управління розвідкою відповідних підрозділів для управління органами оперативно-агентурної розвідки та радіоелектронної розвідки.
31.12.2015
A.I.2.11.1
Розгортання Регіонального центру радіоелектронної розвідки на сході України.
31.12.2015
A.I.2.11.2
Внесення змін до законів України «Про оборону України» та «Про правовий режим воєнного стану» з метою чіткішого визначення порядку підпорядкування утворених відповідно до закону військових формувань Генеральному штабу Збройних Сил України у разі введення правового режиму воєнного стану.
31.03.2015
A.I.2.13
З метою формування ефективної системи територіальної оборони ліквідація Товариства сприяння обороні України та створення на його матеріальній базі військово-патріотичної організації «Українська військова організація», яка стане базою для формування та підготовки сил територіальної оборони. Прийняття Закону України «Про Українську військову організацію».
31.03.2015
A.I.2.14
Реформа оборонно-промислового комплексу.
-
A.I.3
Оптимізація системи фінансової діяльності Державного концерну «Укроборонпром» з метою забезпечення повернення більшості коштів від реалізації контрактів на виробництво та постачання озброєнь підприємствам-виробникам для забезпечення їх ефективного функціонування та розвитку.
31.03.2015
A.I.3.1
Утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України як консультативно-дорадчого органу, покликаного забезпечувати експертно-аналітичну підтримку діяльності Уряду у сфері ОПК.
31.03.2015
A.I.3.2
Розроблення Концепції імпортозаміщення та створення нових промислових потужностей, у тому числі ліцензійного виробництва критично важливих комплектуючих для забезпечення українських виробників елементною базою, яка не виробляється в Україні.
30.09.2015
A.I.3.3
Організація співробітництва у галузі розробок озброєння та військової техніки з іноземними виробниками (держави ЄС, Південно-Східної Азії, Канада, США).
31.12.2015
A.I.3.4
Відновлення стратегічно важливих виробництв втрачених підприємств оборонно- промислового комплексу (Донецький казенний завод хімічних виробів, ДАХК «Топаз» тощо) на базі інших підприємств.
31.12.2015
A.I.3.5
Відновлення припинених важливих програм розробки перспективних зразків озброєння та військової техніки, затвердження нових програм у цій сфері.
30.06.2015
A.I.3.6
Запровадження механізмів розроблення та випробування продукції військового та спеціального призначення приватними розробниками за результатами тендерів, зокрема радіотехнічної продукції, що працює на частотних діапазонах, закріплених за військовими, а також спеціальної IT-продукції (з шифрування, дешифрування, прихованого зв’язку тощо) та засобів оперативної техніки. Внести необхідні зміни до нормативно-правової бази.
30.06.2015
A.I.3.7
Оптимізація Національної гвардії України.
-
A.I.4
Перегляд розташування місць постійної дислокації з’єднань та частин Національної гвардії, зокрема з урахуванням збільшення чисельності та утворення нових формувань. Формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, з фондом службового житла та соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців i членів їхніх сімей.
31.12.2015
A.I.4.1
Приведення процедури призначення Командувача Національної гвардії України у відповідність із Конституцією України.
-
A.I.4.2
Оптимізація Служби безпеки України.
-
A.I.5
Розроблення та прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України», зокрема з метою посилення контррозвідувальних повноважень.
-
A.I.5.1
Статус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територій.
-
A.I.6
Формування та реалізація державної політики, спрямованої на фактичне повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, а також на відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей, що передбачає.
-
A.I.6.1
Всебічну протидію діяльності окупаційних влад на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також незаконних терористичних угруповань, що діють на території Донецької і Луганської областей.
-
A.I.6.1.1
Подання міжнародних позовів проти Російської Федерації в інтересах держави Україна, підприємств державної та інших форм власності та громадян України, що постраждали від окупації Криму та військових дій на території Донецької і Луганської областей.
-
A.I.6.1.2
Забезпечення повного дотримання міжнародних норм і правил, встановлених щодо окупованих територій.
-
A.I.6.1.3
Здійснення заходів щодо стимулювання закріплення складу населення на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей.
-
A.I.6.1.4
Забезпечення юридичного захисту законних інтересів кримськотатарського народу та громадян України інших національностей, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей (у тому числі тих, які тимчасово виїхали із зазначених територій).
-
A.I.6.1.5
Реалізацію цільових програм підтримки різних вікових, етнічних, соціальних та інших груп населення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей.
-
A.I.6.1.6
Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, які проживають на окупованих територіях.
-
A.I.6.1.7
Формування та реалізацію державної інформаційної політики, спрямованої на підтримку громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей.
-
A.I.6.1.8
Вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території.
-
A.I.6.1.9
Законодавче закріплення статусу вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово непідконтрольних органам влади України територій Луганської та Донецької областей, що гарантує переселенцям всю повноту громадянських прав у місцях тимчасового проживання та передбачає соціальні гарантії, що враховують особливості статусу цієї категорії громадян.
-
A.I.6.1.10
Включення народного депутата України Надії Савченко до складу Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи поза квотою депутатських фракцій.
-
A.I.6.1.11
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України та відновлення національного суверенітету на всій території держави.
-
1
Прийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року.
-
1
До 5 відсотків валового внутрішнього продукту - витрати на оборону та правоохоронну діяльність (щороку).
-
1
Розроблення та сприяння прийняттю закону про Державний бюджет України з відповідним обсягом видатків.
Постійно
1
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державне оборонне замовлення".
01.01.2016
1
Укладення міжнародних договорів про технічну кооперацію у сфері вироблення військової техніки, озброєнь, спеціальних засобів з державами - членами НАТО.
31.12.2016
1
Розвиток оборонно-промислового комплексу, освоєння у кооперації з провідними світовими виробниками виробництва озброєнь, військової та спеціальної техніки, що сумісна із стандартами НАТО.
31.12.2018
1
Відмова від позаблокового статусу, сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".
01.01.2016
1
Впровадження стандартів НАТО у Збройних Силах України.
-
1
Розроблення та сприяння прийняттю річної національної програми співробітництва Україна - НАТО.
31.03.2015
1
Перехід до нової системи логістичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО.
30.06.2015
1
Реалізація проекту "Європейський вал" будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською Федерацією.
31.12.2018
1
Створення Державного агентства з облаштування кордону.
31.03.2015
1
Вжиття заходів щодо отримання фінансової допомоги від ЄС для забезпечення облаштування державного кордону.
Постійно
1
Вжиття заходів щодо отримання допомоги Місії ЄС з реформування сектору безпеки.
Постійно
1
Залучення вітчизняних компаній до облаштування кордону.
Постійно
1
Досягнення критеріїв для запровадження безвізового режиму з ЄС, зокрема видача громадянам біометричних паспортів, що відповідають вимогам ЄС.
31.12.2015
1
Соціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції.
-
1
Видача посвідчень учасників антитерористичної операції (до забезпечення посвідченнями всіх учасників антитерористичної операції).
-
1
Фінансування пільг для учасників антитерористичної операції (постійно).
Постійно
1
Надання соціальної допомоги, послуг з медичної реабілітації через Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (постійно).
Постійно
1
Затвердження Програми соціальної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції.
30.06.2015
1
Захист національних інтересів у міжнародних судах, забезпечення компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації (постійно).
Постійно
1
Розроблення та реалізація концепції інформаційної безпеки України.
31.12.2015
1
Створення суспільного мовлення.
31.12.2015
1
Запуск іномовлення.
31.12.2015
1
Роздержавлення засобів масової інформації.
-
1
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Консультації та координування заходів, які вживаються на двосторонньому і багатосторонньому рівнях в рамках міжнародних зусиль із спільною метою щодо знаходження стійкого політичного врегулювання кризи в деяких районах Донецької та Луганської областей України, спричиненої незаконними діями Російської Федерації.
-
ІІІ.2.3.i
Підтримка роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Спостережної місії ОБСЄ та будь-якої іншої місії ОБСЄ з метою підтримки припинення вогню та здійснення прикордонного контролю.
-
ІІІ.2.3.i
Подальше посилення конвергенції з регіональних та міжнародних питань, запобігання конфліктів та врегулювання кризових ситуацій співробітництво щодо покращення ефективності багатосторонніх установ та конвенцій з метою посилення глобального управління, координації у боротьбі із загрозами безпеці та зосередженні зусиль на питаннях, пов’язаних із розвитком.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпеки.
-
ІІІ.2.3.ii
Подальша імплементація „Севільських” домовленостей щодо консультацій та співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних з СПБО.
-
ІІІ.2.3.ii
Продовження консультацій щодо санкцій, які застосовуються ЄС.
-
ІІІ.2.3.ii
Визначення подальших конкретних шляхів досягнення більш високої конвергенції у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.
-
ІІІ.2.3.ii
Вжиття заходів з метою посилення військового співробітництва та співробітництва технічного характеру між Україною та ЄС.
-
ІІІ.2.3.ii
Заохочення та сприяння безпосередньому співробітництву щодо конкретних заходів, спільно визначених сторонами, між відповідними установами України та агентствами СЗБП/СПБО і такими органами, як Європейське оборонне агентство, Інститут ЄС з досліджень безпеки, Супутниковий центр ЄС та Європейський безпековий та оборонний коледж.
-
ІІІ.2.3.ii
Подальший розвиток співробітництва щодо протидії спільним загрозам безпеці, включаючи боротьбу з тероризмом, нерозповсюдженням зброї масового знищення та незаконним експортом зброї.
-
ІІІ.2.3.iii
Ефективне виконання Плану дій з організації прикордонного контролю на українсько-російській ділянці кордону та на адміністративній лінії з Кримом.
-
ІІІ.3.7

Олександр Турчинов

Литвиненко Олександр Валерійович

заступник Секретаря РНБО України

Цинцадзе Арчіл Володимирович

експерт (за згодою)

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРПЕТРОВ Валентин Володимировичкерівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України, координатор Цільової команди
Член ЦКРБЄЛОВ Олександр Федоровичрадник Голови Служби безпеки України (за згодою)
Член ЦКРБУТУСОВ Юрій Євгеновичнезалежний експерт (за згодою)
Член ЦКРГІРИЧ Віталій Максимовичнезалежний експерт (за згодою)
Член ЦКРГОЛОМША Микола Ярославовичнезалежний експерт (за згодою)
Член ЦКРЛЕВУС Андрій Мар'яновичнародний депутат України, голова підкомітету з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)
Член ЦКРМЕЛЬНИК Олексій Васильовичcпівдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова (за згодою)
Член ЦКРПОЛІЩУК Олександр Миколайовичкерівник служби з питань оборони Апарату РНБО України
Член ЦКРРЕЗНІКОВА Ольга Олександрівназавідувач відділу стратегії розвитку національної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)
Член ЦКРСІНАЙКО Олег Олександровичнезалежний експерт (за згодою)
Член ЦКРСМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Юрійовичзаступник керівника Апарату РНБО України
Член ЦКРТЮТЮННИК Вадим Петровичрадник з питань безпеки Експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (за згодою)

Положення про ЦКР

1. Розпорядження про утворення ЦКР з нацбезпеки і оборони