Судова реформа

Судова реформа

Олексій Філатов

http://jrc.org.ua

Короткий опис реформи

Метою судової реформи є реальна реалізація права кожного на справедливий судовий розгляд його справи незалежним професійним та неупередженим судом та забезпечення такого рівня правової культури в суспільстві, який гарантуватиме практичну реалізацію принципу верховенства права в Україні. Зазначена мета досягається як через створення дієвих механізмів очищення судової системи від непрофесійних, корумпованих та політично заангажованих суддів, так і через реформування існуючої системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів та підвищення рівня правової культури громадян України.

Українські суди мають захищати права та свободи людини, відстоювати європейські цінності, провадити неупереджене судочинство з належною якістю, ефективністю та у розумні строки. Результатами реформи стануть незалежність суддів, подолання корупції в судах, впровадження ефективних судових процедур та їх належне виконання, що в свою чергу, забезпечить відновлення довіри суспільства до судової гілки влади.

Для старту реформи Указом Президента було створено Раду з питань судової реформи. До неї увійшли 32 експерти, включаючи представників Ради Європи, ОБСЄ, проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», РПР, Нової Країни. Експерти Ради – це представники наукових кіл, кращих українських університетів, які займаються підготовкою спеціалістів у галузі права, юристи-практики, адвокати, судді, представники міжнародних організацій та українські експерти з громадських ініціатив. Рада з питань судової реформи є консультативно-дорадчим органом при Президенті України.

Перший крок на шляху судової реформи вже зроблено – 12 лютого 2015 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», який був підписаний Президентом України 24 лютого 2015 року. Закон спрямований на спрощення доступу громадян до правосуддя, запроваджує прозорі конкурсні процедури добору суддів, передбачає посилення відповідальності суддів та антикорупційні механізми для очищення суддівського корпусу.

Наступними кроками стануть зміни процесуального законодавства, вдосконалення законодавства про адвокатуру та прокуратуру, безоплатну правову допомогу, законодавство про виконання судових рішень.

Паралельно в Україні стартувала конституційна реформа, невід’ємною складової якої є реформування системи судоустрою, судочинства та інших суміжних правових інститутів

Реформа у ключових документах

Коаліційна угода
 Судова реформа:
 • Здійснення добору на суддівські посади в судах всіх рівнів лише за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, політичні органи не братимуть участь у вирішенні питань кар’єри судді;
 • Удосконалення діяльності Вищої ради юстиції та кваліфікаційної комісії суддів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), шляхом забезпечення формування вказаних органів з авторитетів у галузі права з бездоганною репутацією на підставі прозорого відбору;
 • Зменшення кількості рівнів суддівського самоврядування, повноваження органів суддівського самоврядування не дублюватимуться;
 • Чітке визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, буде розширено перелік дисциплінарних стягнень;
 • Вдосконалення процесуального законодавства;
 • Забезпечення реального виконання судових рішень;
 • Відведення адвокатам важливої ролі у функціонуванні системи правосуддя;
 • Започаткування демократичних процесів реформування прокуратури;
 • Внесення змін до Конституції.
 Дана реформа взаємопов'язана із наступними розділами КУ:
 • Конституційна реформа.
 • Реформа системи органів правопорядку:
  • Створення судової поліції.
 • Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції:
  • Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду.
Програма діяльності КМУ

 Нова антикорупційна політика:

 • Нова система правосуддя:
  • Створення правової основи для реформування судової системи шляхом сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про судоустрій і статус суддів;
  • Забезпечення доступу до правосуддя - спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справ;
  • Ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (запровадження трирівневої системи судів, переатестація всіх суддів, скасування суддівської недоторканності, усунення політичного впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та суддівського корпусу);
  • Повернення Верховному Суду України повноважень вищої судової інстанції (внесення змін до всіх процесуальних кодексів).

Більше...

План графік реформи

Переглянути план дій щодо реалізації Стратегії судової реформи у форматі pdf

Реформа у ключових документах

Створено Документ
23.10.2016 1013.33 КБ Закон "Про судоустрій і статус суддів", інфографіка
27.09.2015 771.39 КБ Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд"
27.09.2015 95.94 КБ Указ про Стратегію судової реформи
27.09.2015 586.45 КБ Законопроект про внесення змін до ЗУ Про державну виконавчу службу
27.09.2015 3.06 МБ Інфографіка судової реформи
27.09.2015 179.63 КБ Проект Закону України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України"
27.09.2015 268.58 КБ Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу України
27.09.2015 268.58 КБ Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу України
27.09.2015 601.89 КБ Проект Закону України про виконавче провадження
27.09.2015 217.13 КБ Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про виконавче провадження"
27.09.2015 276 КБ Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення, додаток до Закону України
27.09.2015 517.68 КБ Проект Закону України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
27.09.2015 262.46 КБ Порівняльна таблиця до ПЗУ "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"
27.09.2015 207.58 КБ Пояснювальна записка до ПЗУ "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"
 • Виконано
 • У процесі виконання
 • Не виконано
Статус
Номер засідання
Дата засідання
Рішення НРР
Строк виконання
Відповідальні
Результат
18
19.04.2016
Рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів для забезпечення якнайшвидшого розгляду попередньо схваленого проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (реєстр. № 3524) та проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів" (реєстр. № 4180), доопрацювавши його до другого читання, з метою їх прийняття.
30.05.2016
Верховна Рада України

Закон України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (реєстр.№ 3524) ухвалено ВРУ в цілому 02.06.2016. Ухвалення законопроекту № 4180 втратило актуальність, оскільки 02.06.16 ВРУ ухвалила проект № 4734, внесений Президентом України

18
19.04.2016
Рекомендувати Уряду України забезпечити виконання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки в межах компетенції. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально.
щоквартально
Кабінет Міністрів України

Підготовлено проект листа Прем'єр-міністру України з проханням інформувати про реалізацію вказаного рішення

18
19.04.2016
Рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України забезпечити проведення ефективного кваліфікаційного оцінювання суддів з інформуванням Секретаріату Національної ради реформ про результати щоквартально.
щоквартально
Голова Вищої кваліфікаційної комісії судів України С.Ю. Козьяков

29.12.2015 року № 92 ВККСУ затверджено план заходів проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів.

18
19.04.2016
Забезпечити на постійній основі в межах компетенції сприяння та інформаційну підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України під час проведення нею кваліфікаційного оцінювання суддів.
на постійній основі
Голова НАЗК Н.М.Корчак Директор НАБУ А.С.Ситник В.о. Генерального прокурора України Ю.Г.Севрук Міністр МВС України А.Б.Аваков Голова СБУ В.С.Грицак Міністр юстиції України П.Д.Петренко Голова Держфіскальної служби Р.М.Насіров Голова Держфінмоніторингу України І.Б. Черкаський

Інформація від органів надходить із зазначенням про сприяння у проведенні вказаної роботи. ДФС (14.06.2016, 14.07.2016,15.08.2016), СБУ (14.06.2016 - направлено матеріали до ВККСУ 09.06.2016, 30.06.2016, 01.09.2016, 14.09.2016 ), Держфінмоніторинг (14.06.2016, 29.06.16, 01.09.2016- 82 представника суддів пройшли навчання у центрі Держфінмоніторингу, 13.09.2016), ГПУ (15.06.2016 - розглянуто 176 листів ВККСУ, 18.07.2016, 15.08.2016-розглянуто 229 листів ВККСУ, 01.09.2016- 264 листи, 15.09.16 - 296)

18
19.04.2016
Подати на розгляд Президента України підготовлені Радою з питань судової реформи законопроекти щодо змін до процесуального законодавства (проект Господарського процесуального кодексу України в новій редакції, зміни до Цивільного процесуального кодексу України) з метою внесення їх до Верховної Ради України та прийняття.
01.06.2016
Рада з питань судової реформи

Надіслано лист ел.поштою ГДПП та ВПІПУВС 05.07.2016р, 11.07.2016. Відповідно до інформації ВПІПУВСУ - ведеться обговорення.

18
19.04.2016
Подати на розгляд Президента України підготовлений Радою з питань судової реформи проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з метою внесення його до Верховної Ради України та прийняття.
15.06.2016
Рада з питань судової реформи

Надіслано лист ел.поштою ГДПП та ВПІПУВС 05.07.2016р, 11.07.2016. Відповідно до інформації ВПІПУВСУ - ведеться обговорення.

18
19.04.2016
Розробити та подати на розгляд Президента України проекти законів України, прийняття яких є необхідним для імплементації змін до Конституції України (щодо правосуддя) з метою внесення їх до Верховної Ради України та прийняття.
01.07.2016
Рада з питань судової реформи

Надіслано лист ел.поштою ГДПП та ВПІПУВС 05.07.2016р, 11.07.2016. Закон про судоустрій вже ухвалено, решта проектів розробляється та обговорюється.

14
09.11.2015
Доопрацювати проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру".
10.02.2016
Рада з питань судової реформи

Втратило актуальність через прийняття аналогічного рішення на засіданні НРР 19.04.2016

14
09.11.2015
Провести експертне обговорення проектів законів України про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства
01.01.2016
Рада з питань судової реформи

11 листопада 2015 року під час засідання Ради з питань судової реформи відбулось експертне обговорення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України. 28 грудня 2015 року під час засідання Ради з питань судової реформи члени Ради обговорили зміни до процесуального законодавства України, які дозволять запровадити електронне наказне провадження та систему автоматизованого арешту коштів. 14.01.2016 року Президент України вніс на розгляд парламенту законопроекти № 3768,3769 щодо внесення змін в цивільне та господарське законодавство.

14
09.11.2015
Підготувати проект структурної оптимізації судової системи
10.02.2016
Рада з питань судової реформи

Надіслано лист ел.поштою В.Короленку та К.Красовському 05.07.2016, 11.07.2016. Короленко В. повідомив про підготовку проекту та реалізацію його у ЗУ "про судоустрій і статус суддів" від 02.06.16 (закон підписано ПУ)

14
09.11.2015
Забезпечити сприяння та інформаційну підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України під час проведення нею кваліфікаційного оцінювання суддів
під час проведення оцінювання суддів
Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України, Державна фіскальна служба України, Державна служба фінансового моніторингу України

Завдання втратило актуальність, оскільки 19.04.2016 року НРР розглянула питання судової реформи та ухвалила аналогічне завдання. Моніторинг виконання здійснюватиметься в рамках протоколу №1.

14
09.11.2015
Забезпечити належне проведення кваліфікаційного оцінювання суддів. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально
31.03.2016, у подальшому - до кінця кварталу
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

ВККСУ погодила порядок, положення і методику кваліфікаційного оцінювання суддів. ВККСУ підготовлено план заходів щодо проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів (надіслано листом 29.12.2015р.). Завдання втратило актуальність, оскільки 19.04.2016 року НРР розглянула питання судової реформи та ухвалила аналогічне завдання. Моніторинг виконання здійснюватиметься в рамках протоколу №1.

14
09.11.2015
Рекомендувати Верховній Раді України у разі необхідності розглянути питання щодо внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з метою усунення перешкод у реалізації процесу кваліфікаційного оцінювання суддів.
25.12.2015
Верховна Рада України

Завдання втратило актуальність, оскільки 19.04.2016 року НРР розглянула питання судової реформи та ухвалила аналогічне завдання. Моніторинг виконання здійснюватиметься в рамках протоколу №1.

14
09.11.2015
Рекомендувати Уряду України забезпечити виконання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки в межах компетенції, у тому числі підготовку законопроектів, прийняття яких пов'язано із запропонованими змінами до Конституції України в частині правосуддя. Про результати інформувати Секретаріат Національної ради реформ щоквартально
31 грудня 2015 року, у подальшому – до кінця кварталу
Кабінет Міністрів України

Завдання втратило актуальність, оскільки 19.04.2016 року НРР розглянула питання судової реформи та ухвалила аналогічне завдання. Моніторинг виконання здійснюватиметься в рамках протоколу №1.

14
09.11.2015
Забезпечити публічну презентацію запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя, а також інформаційну підтримку процесу їх розгляду і прийняття.
15.01.2016
Конституційна Комісія

Проведена низка заходів, в тому числі за участі Президента України, де проект був презентований та обговорений

14
09.11.2015
Рекомендувати Верховній Раді України розглянути попередньо схвалений законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з метою його прийняття
01.04.2016
Верховна Рада України

Завдання втратило актуальність, оскільки 19.04.2016 року НРР розглянула питання судової реформи та ухвалила аналогічне завдання. Моніторинг виконання здійснюватиметься в рамках протоколу №1.

14
09.11.2015
Рекомендувати Верховній Раді України після отримання висновку Конституційного Суду України невідкладно розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з метою його попереднього схвалення
15.01.2016
Верховна Рада України

02.02.2016 року ВПУ попередньо ухвалила зміни до Конституції України в частині правосуддя

14
09.11.2015
Рекомендувати Верховній Раді України невідкладно розглянути питання щодо направлення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
11.12.2015
Верховна Рада України

Проект знаходиться на розгляді у Конституційнму суді України. Триває його розгляд на предмет відповідності статтям 157 та 158 Конституції України. За інформацією Комітету з питань правової політики та правосуддя ВРУ законопроекту №3524 розглянуто на засіданні Комітету 09.12.15, а 22.12.15 року ВРУ прийняла рішення про включення його до порядку денного 3-ої сесії та направила його до КСУ для надання висновку.

14
09.11.2015
Рекомендувати Президенту України невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проект змін до Конституції України щодо правосуддя
17.11.2015
Адміністрація Президента України

Президент України вніс на розгляд Верховної Ради України проект змін до Конституції України щодо правосуддя

2, друга частина
17.02.2015
Ухвалення Закону Про вибіркове підвищення судового збору, що має на меті подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірі впродовж 12 місяців.
31.05.2015
Мінюст, Мінфін

Президент України підписав Законопроект 15 липня 2015 року. Набере чинності документ 1 вересня поточного року.

2, друга частина
17.02.2015
Напрацювання єдиного проекту закону щодо судової реформи, який буде внесений до другого читання ВРУ. За основу взяти проект закону Президента "Про забезпечення права на справедливий суд" №1656 та внести до нього необхідні зміни та доповнення, у тому числі із проекту закону "Про внесення змін до деяких актів законодавства" №1497.
10.02.2015
АПУ (Філатов), Верховна Рада України

Закон "Про право на справедливий суд" прийнятий

2, друга частина
17.02.2015
Підтримання проекту закону "Про внесення змін до Конституції України", реєстраційний № 1776, який розглядає питання вдосконалення інституту суддівської недоторканості та приведення його у відповідність з європейськими стандартами.
Верховна Рада України

проект закону "Про внесення змін до Конституції України", реєстраційний № 1776, прийнятий за основу та в цілому та направлений для отримання висновків до Конституційного суду

2, друга частина
17.02.2015
Включення Оксани Сироїд до складу Конституційної комісії
до затвердження складу Комісії
АПУ (Філатов)

Склад Комісії затверджений Указом Президента 31 березня. Оксана Сироїд є членом Комісії

1
24.12.2014
Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про забезпечення права на справедливий суд”.
30.01.2015
АПУ (Філатов)

Закон прийнято. Вступає в силу з 28.03.2015

1
24.12.2014
Підготовити проект змін до Конституції України в частині обмеження недоторканості суддів та розширення переліку підстав звільнення.
30.01.2015
АПУ (Філатов)

Проект змін до Конституції підготовлено

1
24.12.2014
Підготувати проект змін до процесуальних кодексів щодо зменшення кількості справ та відповідного навантаження на суддів, та підготувати розрахунок обґрунтованої кількості суддів, виходячи з нових обсягів навантаження.
30.01.2015
АПУ (Філатов)

Проект змін до процесуальних кодексів підготовлено

Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Судова реформа.
-
3.3
Реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом. Реформа має забезпечити функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. Реформа проводитиметься у два етапи.
-
3.3
Перший етап - невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади в Україні.
-
3.3
Другий етап - системні зміни в законодавстві прийняття нової Конституції України та на основі відповідних конституційних змін - нових законів, що стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.
-
3.3
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Запровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців (службового та постійного).
30.06.2015
A.I.2.12
СУДОВА РЕФОРМА.
-
A.IV
Забезпечення добору кандидатів на посаду судді у судах всіх рівнів виключно за конкурсом на підставі об’єктивних критеріїв, усунення впливу політичних органів на вирішення питань кар’єри суддI.
-
A.IV.1
Формування Верховного Суду України і Конституційного Суду України з визнаних фахівців у галузі права за визначеними законом критеріями з урахуванням публічного обговорення кандидатур.
30.06.2015
A.IV.1.1
Запровадження критеріїв доброчесності, відповідність яким буде обов'язковою умовою для зайняття посади судді, а також забезпечення.
30.06.2015
A.IV.1.2
Повного декларування доходів і витрат суддів, членів Вищої ради юстиції, органів добору та притягнення до відповідальності суддів, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб у якнайширшому сенсі.
30.06.2015
A.IV.1.2.1
Встановлення одним із ключових критеріїв для зайняття посади судді відповідності витрат кандидата на посаду судді та членів його сім’ї їхнім доходам.
30.06.2015
A.IV.1.2.2
Добору кандидатів на посаду судді виключно з числа осіб з високими професійними та моральними якостями.
30.06.2015
A.IV.1.2.3
Удосконалення процедур проведення відбіркового та кваліфікаційного іспитів, спеціальної перевірки кандидатів на посади суддів з метою виключення будь-яких корупційних впливів.
30.06.2015
A.IV.1.3
Регулярне оцінювання діяльності суддів відповідно до визначених законом процедур та об’єктивних критеріїв.
30.06.2015
A.IV.1.4
Запровадження зайняття вакантної посади судді в будь-якому суді, у тому числі в порядку переведення, тільки на конкурсній основI.
30.06.2015
A.IV.1.5
Запровадження механізму впливу на кар’єру судді рішень Європейського суду з прав людини, якими встановлено порушення Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з рішеннями цього суддI.
30.06.2015
A.IV.1.6
Забезпечення участі громадськості у процедурі добору кандидатів на посаду суддI.
30.06.2015
A.IV.1.7
З метою вирішення першочергових кадрових питань буде удосконалено діяльність Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шляхом забезпечення формування зазначених органів з числа авторитетних фахівців у галузі права, які мають бездоганну репутацію, на підставі прозорого відбору. Більшість у складі таких органів мають займати судді або судді у відставці, призначені за участю суддів. Законом буде встановлено порядок скликання з’їздів суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
30.06.2015
A.IV.2
Зменшення кількості рівнів суддівського самоврядування, усунення дублювання повноважень органів суддівського самоврядування.
30.06.2015
A.IV.3
Чітке законодавче визначення підстав, процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, розширення переліку дисциплінарних стягнень.
30.06.2015
A.IV.4
Уніфікація порядку дисциплінарного провадження щодо судді базовим законом.
30.06.2015
A.IV.4.1
Розширення переліку підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, посилення етичної складової.
30.06.2015
A.IV.4.2
Удосконалення процедури оскарження суддею рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальностіI.
30.06.2015
A.IV.4.3
Удосконалення процесуального законодавства.
30.06.2015
A.IV.5
Запровадження механізму, за якого суд не зможе повернути особі звернення через неналежність до підсудностіI.
30.06.2015
A.IV.5.1
Удосконалення процедури оскарження судових рішень, Верховний Суд отримає ефективні повноваження для формування послідовної судової практики.
30.06.2015
A.IV.5.2
Максимальна уніфікація процесуальних норм різних видів судочинства.
30.06.2015
A.IV.5.3
Запровадження дієвих механізмів забезпечення реалізації принципів.
30.06.2015
A.IV.5.4
Приведення навантаження на суддів у відповідність з обґрунтованими нормативами.
30.06.2015
A.IV.5.5
Запровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність суду з метою функціонування електронного правосуддя та удосконалення системи автоматизованого розподілу справ.
30.06.2015
A.IV.5.6
Запровадження ефективних правових механізмів дотримання строків розгляду справ у судах.
30.06.2015
A.IV.5.7
Забезпечення виконання положень закону щодо запровадження суду присяжних у кримінальних справах.
30.06.2015
A.IV.5.8
Встановлення механізму перегляду вироків у кримінальних справах, за якими особи були засуджені без належної доказової бази.
30.06.2015
A.IV.5.9
Забезпечення реального виконання судових рішень, зокрема шляхом.
30.06.2015
A.IV.6
Ефективного судового контролю за виконанням судових рішень.
30.06.2015
A.IV.6.1
Встановлення принципу залежності розміру винагороди від фактичного виконання судових рішень та строків їх виконання.
30.06.2015
A.IV.6.2
Запровадження додаткових стимулів для добровільного виконання судових рішень, посилення відповідальності за невиконання судових рішень.
30.06.2015
A.IV.6.3
Адвокатам буде відведена важлива роль у функціонуванні системи правосуддя.
30.06.2015
A.IV.7
Адвокатура отримає якісне і незалежне від зовнішніх впливів професійне самоврядування, будуть запроваджені ефективні механізми притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.
30.06.2015
A.IV.7.1
Захист від обвинувачення у кримінальному провадженні здійснюватиметься виключно особами, які отримали право на заняття адвокатською діяльністю, та/або родичами обвинуваченого, законні представники отримають відповідний процесуальний статус.
30.06.2015
A.IV.7.2
Вчинення корупційних правопорушень стане однією з підстав для позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
30.06.2015
A.IV.7.3
Гарантії професійної діяльності адвокатів будуть посилені, будуть забезпечені рівні права прокурорів та адвокатів у судовому процесі.
30.06.2015
A.IV.7.4
Буде забезпечено інституційний розвиток системи надання правової допомоги у кримінальному, цивільному і адміністративному судочинстві, посилено правову обізнаність населення.
30.06.2015
A.IV.7.5
Започатковані демократичні процеси реформування прокуратури будуть продовжені шляхом.
30.06.2015
A.IV.8
Забезпечення практичної реалізації нового Закону України «Про прокуратуру».
30.06.2015
A.IV.8.1
Визначення як підстави для безумовного звільнення прокурора з посади невідповідності витрат прокурора, членів його сім’ї та пов’язаних осіб їхнім доходам.
30.06.2015
A.IV.8.2
Внесення змін до Конституції України щодо.
30.06.2015
A.IV.9
Підвищення вимог до кандидатів на посаду судді, зокрема щодо віку і досвіду.
30.06.2015
A.IV.9.1
Система судів стане простішою, а мережу судів визначатиме закон.
30.06.2015
A.IV.9.2
Обмеження недоторканності суддів – судді матимуть тільки функціональний імунітет.
30.06.2015
A.IV.9.3
Оновлення суддівського корпусу шляхом внесення змін до розділу XV «Перехідні положення».
30.06.2015
A.IV.9.4
Виключення розділу VII «Прокуратура», врегулювання статусу прокуратури окремою статтею у розділі VIIІ «Правосуддя», обмеживши її компетенцію лише сферою кримінальної юстиції.
30.06.2015
A.IV.9.5
Крім того, шляхом внесення змін до Конституції України буде утворено єдиний незалежний від політичного впливу орган, що відповідатиме за призначення, кар’єру та звільнення суддів, у складі якого більшість становитимуть судді, обрані суддями, а решту – авторитетні правники, висунуті правничою і правозахисною спільнотою.
-
A.IV.9.5
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Нова система правосуддя.
-
3
Створення правової основи для реформування судової системи шляхом сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
30.06.2015
3
Забезпечення доступу до правосуддя - спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справ.
31.12.2016
3
Ініціювання внесення змін до Конституції України щодо завершення судової реформи (запровадження трирівневої системи судів, переатестація всіх суддів, скасування суддівської недоторканності, усунення політичного впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та суддівського корпусу).
31.12.2016
3
Повернення Верховному Суду України повноважень вищої судової інстанції (внесення змін до всіх процесуальних кодексів).
31.12.2016
3
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Судова система та статус суддів. Очікується, що протягом лютого 2015 року Верховна Рада ухвалить Закон про судоустрій та статус суддів.
28.02.2015
II.E.35.i.а.
До кінця березня 2015року ми подамо цей Закон до Венеційської комісії Ради Європи, щоб вона проаналізувала його та сформулювала висновки про його відповідність до Європейського стандарту, встановленого Радою Європи, членом якої є Україна.
31.03.2015
II.E.35.i.а.
До кінця липня 2015 року, маючи на меті забезпечити підвищення ефективності та правової визначеності, ми завершимо розробку концептуальної аналітичної записки, що надасть оцінку наслідків потенційної консолідації вищих судів, у т.ч. з точки зору юрисдикції, процесу розгляду справ, персоналу, бюджету, приміщень.
31.07.2015
II.E.35.i.а.
Фінансова ефективність.
-
II.E.35.ii
Судовий збір. Для підвищення ефективності цивільного процесу, до кінця травня 2015 року буде ухвалено Закон про вибіркове підвищення судового збору, що матиме на меті забезпечити подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірів продовж 12 місяців (структурний маяк).
30.05.2015
II.E.35.ii.b
Порядок процедури оплати та накладення арешту. До кінця серпня 2015 року буде ухвалено Закон, що посилюватиме положення Цивільного процесуального кодексу щодо порядку оплати за здійснення внутрішніх транзакцій та накладення арешту на банківські рахунки (структурний маяк). Зокрема, до положень Порядку оплати буде внесено зміни для того, щоб суттєво розширити перелік претензій, яких це стосується, упорядкувати свідчення, що вимагаються, і забезпечити використання стандартизованих бланків.
31.08.2015
II.E.35.ii.c
Стосовно накладення арешту на банківські рахунки, нашою метою є ліквідувати «вузькі місця» , які, як було з’ясовано, гальмують ефективність процедури у таких царинах як питання визначення, виявлення банківських рахунків боржника, обслуговування процесу, дотримання жорстких часових рамок, і відповідальності банків за недотримання вимог.
-
II.E.35.ii.c
До кінця серпня 2015 року ми завершимо розробку плану імплементації цих нових положень.
31.08.2015
II.E.35.ii.c
Закон вступить у дію відповідно до графіку, який надасть змогу провести оцінку результатів його запровадження та знівелювати ризик негативних наслідків.
-
II.E.35.ii.c
Зобов’язання по реформі
Строк виконання
Посилання
Забезпечення незалежності, неупередженості, професіоналізму та ефективності системи судових органів, органів прокуратури, а також правоохоронних органів, які повинні бути позбавлені корупції та політичного або будь-якого іншого втручання.
-
ІІІ.2.1.ii
Вжиття додаткових кроків щодо реформи правосуддя, у тому числі шляхом приведення у відповідність до європейських стандартів та у тісній співпраці з Радою Європи/Венеціанською Комісією Стратегії судової реформи, включаючи деталізований та всеохоплюючий план імплементації, зокрема, з огляду на.
-
ІІІ.2.1.ii
Імплементацію Закону України прокуратуру» та вжиття всіх необхідних організаційних та правових заходів з метою забезпечення відповідності прокурорської діяльності європейським стандартам.
-
ІІІ.2.1.ii
Забезпечення ефективного функціонування Вищої ради юстиції.
-
ІІІ.2.1.ii
Прийняття та імплементація законів про судоустрій та статус суддів.
-
ІІІ.2.1.ii
Вжиття відповідних заходів щодо реформування міліції, включаючи внесення змін до Кримінального кодексу та інших законодавчих актів, пов’язаних з прийняттям рамкового законодавства про функціонування міліції, у тісній взаємодії з Радою Європи/Венеціанською Комісією, збільшуючи навчання суддів, співробітників судів та прокурорів, а також допоміжного персоналу та персоналу правоохоронних органів.
-
ІІІ.2.1.ii
Ефективна імплементація та застосування цивільного, кримінального, господарського та адміністративного кодексів та їх відповідних процесуальних кодексів, які базуються на європейських стандартах.
-
ІІІ.2.1.ii
Забезпечення необхідними ресурсами задля ефективної імплементації Кримінального процесуального кодексу та законодавства про адвокатуру.
-
ІІІ.2.1.ii
Покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та співробітників інших правоохоронних органів шляхом вжиття спільних заходів зі збільшення навчальних програм з питань прав людини, та, зокрема, з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Розширення співробітництва з метою подальшого посилення обізнаності правоохоронних органів та судів щодо поваги до права на свободу мирного зібрання, зокрема шляхом обміну найкращими практиками, навчання та співробітництва стосовно імплементації норм законодавства.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Подальше посилення судової співпраці у цивільних і комерційних справах шляхом приєднання до та реалізації багатосторонніх конвенцій, зокрема Конвенції Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сфері міжнародної правової співпраці та судового процесу і захисту дітей.
-
ІІІ.3.2
Подальше посилення судового співробітництва у кримінальних справах шляхом приєднання до та реалізації відповідних конвенцій, особливо Ради Європи.
-
ІІІ.3.2

Олексій Філатов

заступник Глави Адміністрації Президента України

Красовський Костянтин Юрійович

Керівник Головного департаменту правової політики Адміністрації Президента України

Склад цільової команди реформ

Член ЦКРАЛЄКСЄЄВ Сергій Олеговичнародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРБАУЛІН Юрій ВасильовичГолова Конституційного Суду України (за згодою)
Член ЦКРБЕЛЯНЕВИЧ Вадим Едуардовичадвокат, кандидат юридичних наук (за згодою)
Член ЦКРБОЙКО Андрій Михайловичдекан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
Член ЦКРБУТКЕВИЧ Володимир Григоровичсуддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
Член ЦКРВіргіліюс ВАЛАНЧЮСпредставник проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" (за згодою)
Член ЦКРВАХЕЛЬ Юрій Володимировичпредставник громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" (за згодою)
Член ЦКРВОДЯННІКОВ Олександр Юрійовичнаціональний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)
Член ЦКРВОЛКОВ Олександр Федоровичсуддя Верховного Суду України (за згодою)
Член ЦКРГУЛЬКО Борис ІвановичГолова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)
Член ЦКРКрістос ДЖАКОМОПУЛОСголова директорату з прав людини Ради Європи, спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по Україні (за згодою)
Член ЦКРДІДКОВСЬКИЙ Олексій Володимирович
Член ЦКРКИСІЛЬ Василь Івановичпрофесор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)
Член ЦКРКОЗЮБРА Микола Івановичзавідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
Член ЦКРКНЯЗЕВИЧ Руслан Петровичнародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРКОЗЛЕНКО Володимир Григоровичкоординатор групи "Судова реформа Нової Країни" громадської організації "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова Країна" (за згодою)
Член ЦКРКОЗЬЯКОВ Сергій Юрійовичадвокат, кандидат юридичних наук (за згодою)
Член ЦКРКОТ Олексій Олександровичпредставник Всеукраїнської громадської організації "Асоціація цивілістів України", кандидат юридичних наук (за згодою)
Член ЦКРКРУЛЬКО Іван Івановичнародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРКУЗНЄЦОВА Наталія Семенівнаакадемік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
Член ЦКРКУЙБІДА Роман Олексійовичзаступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", експерт громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", кандидат юридичних наук (за згодою)
Член ЦКРЛЬВОВ Богдан ЮрійовичГолова Вищого господарського суду України (за згодою)
Член ЦКРМУСІЯКА Віктор Лаврентійовичпрофесор кафедри галузевих правових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор (за згодою)
Член ЦКРНАЗАРОВА Ірина Володимирівнаголова комітету з альтернативних вирішень спорів Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", член Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (за згодою)
Член ЦКРНЕЧИТАЙЛО Олександр МиколайовичГолова Вищого адміністративного суду України (за згодою)
Член ЦКРОГРЕНЧУК Ганна Олександрівнаголова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України" (за згодою)
Член ЦКРПЕТРЕНКО Павло ДмитровичМіністр юстиції України
Член ЦКРПТАШНИК Вікторія Юріївнанародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРРОМАНЮК Роман Сергійовичнародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРРОМАНЮК Ярослав МихайловичГолова Верховного Суду України (за згодою)
Член ЦКРСИДОРОВИЧ Руслан Михайловичнародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРСИРОЇД Оксана Іванівнанародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРСІМОНЕНКО Валентина Миколаївнаголова Ради суддів України (за згодою)
Член ЦКРВерая Кейт Сомвонгсірідиректор Відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (за згодою)
Член ЦКРФІЛАТОВ Олексій ВалерійовичЗаступник Глави Адміністрації Президента України, координатор Ради
Член ЦКРХОЛОДНЮК Зеновій ВасильовичГолова Державної судової адміністрації України (за згодою)
Член ЦКРШКЛЯР Сергій Володимировичадвокат, кандидат юридичних наук (за згодою)
Член ЦКРШОКІН Віктор МиколайовичГенеральний прокурор України (за згодою)
Член ЦКРЯНІЦЬКИЙ Василь Петровичнародний депутат України (за згодою)
Член ЦКРЯРЕСЬКО Наталія ЕннМіністр фінансів України.